• Särdrag gällande branschen och arbetet i företage

  • Ledarskap & chefsarbete

  • Arbetsgemenskapens funktionalitet

  • Fysisk belastning

  • Psykisk belastning

  • Stödandet av personalens arbetsförmåga

Fråga 5 / 27