• Särdrag gällande branschen och arbetet i företage

  • Ledarskap & chefsarbete

  • Arbetsgemenskapens funktionalitet

  • Fysisk belastning

  • Psykisk belastning

  • Stödandet av personalens arbetsförmåga

Fråga 13 / 27
Behövs mycket utvecklingBehövs lite utvecklingI skick