Riskindikator för ledning av arbetsförmågan

Möjliggör framgång för ditt företag även i fortsättningen genom proaktiv ledning av arbetsförmågan. Åtgärderna riktas på bästa möjliga sätt då du identifierar riskerna gällande personalens arbetsförmåga och utvecklingsbehovet av ditt företags tillvägagångssätt. En välmående personal är ditt företags viktigaste resurs och resultatfaktor.

headerImage

Vilken nytta har ditt företag av att kartlägga riskerna gällande ledningen av arbetsförmågan?

  • Identifiera riskerna i tid

    Elos riskindikator gällande ledningen av arbetsförmågan ger dig en exakt rapport om ditt företags nuvarande situation samt utvecklingsförslag baserat på denna. Med dess hjälp kan du proaktiv trikta åtgärderna där de behövs mest. På så sätt förebygger du eventuella utmaningar gällande arbetsförmågan.

  • Förbättra produktiviteten

    Effekterna av ledningen av arbetsförmågan syns direkt i företagets produktivitet. En motiverad personal är engagerad i sitt arbete och sin arbetsgivare. Kostnader för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga hålls även under kontroll.

  • Utveckla ledningen av arbetsförmågan

    Då riskindikatorn för ledningen av arbetsförmågan utarbetades tog man del av information om företagens utmaningar gällande ledningen av arbetsförmågan och resultatinriktade lösningar som Elo under flera års tid samlat in. Utnyttja tipsen i ditt eget företags utvecklingsarbete. Den avgiftsfria kartläggningen lämpar sig för företag med arbetstagare. Det finns även andra verktyg gällande ledningen av arbetsförmågan för Elos kunder.

Det tar bara 3 minuter att kartlägga riskerna gällande ledningen av arbetsförmågan i ditt företag!

Om Elo

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo är ett arbetspensionsbolag som ägs av sina kunder och som sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för arbetstagare och företagare i kundföretagen.

Läs mera