• Toimiala ja yrityksen erityispiirteet

  • Johtaminen & esimiestyö

  • Työyhteisön toimivuus

  • Fyysinen kuormittavuus

  • Henkinen kuormittavuus

  • Henkilöstön työkyvyn tukeminen

Kysymys 4 / 27